III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv Éves elemi költségvetése.

2016.  

2017.  

2018.  

2019.  

2020.  

2021.  

 

 2. A közfeladatot ellátó szerv Éves költségvetési beszámolója.

2016.

2017.

2018.  

2019.  

2020.  

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozö összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. Foglalkoztatottak létszáma, bére
3.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió fornintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árúbeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenűl összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

2014.

Szerződés Alfa Meat 2014 Szerződés Bodzák 2014 Szerződés Immofix 2014 Szerződés Jégtrade 2014 Szerződés M és Társa 2014 Szerződés Sajtkalmár 2014

Felújítások:

Szerződés homlokzatszigetelés 2014  Szerződés Béla u. PVC 2014

2015.

Szerződés Alfa Meat 2015 Szerződés Alba Kenyér 2015 Szerződés Bodzák 2015 Szerződés Helit 2015 Szerződés Jégtrade 2015 Szerződés Natur Rost 2015 Szerződés Safla 2015 Szerződés Sajt Kalmár 2015

2016.

 

 

2017.

 

 

 

2018.

 

 

2019.

 

 

2020.

 

 

2021.

 

 

 

 

 

 

4. A közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

Összegezés Gyógyszer Összegezés Portaszolgálat 2015 Összegezés Takarítás 2015 Közbeszerzési terv 2014  Közbeszerzési terv 2018