Jogi nyilatkozat

A Felhasználó az oldalra való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem !
1)
A honlapon található bármilyen szöveges és/vagy képi információ (ideértve a regisztrált felhasználóknak küldött hírlevél tartalmát is) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047. Baross u. 100. (továbbiakban Üzemeltető) szellemi tulajdona, az a szerzői jogról szóló1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt áll, mely a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.
2)
Az oldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem válik jogosulttá a további használatra, terjesztésre, fénymásolásra, átvételre, adatbázisban történő tárolásra, letölthetővé tételre, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Az oldal teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! Tilos továbbá a Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni,még változatlan formában is. Ezen feltételek megsértése esetén a jogok tulajdonosa a jogsértéssel való felhagyást, és keletkező kárának megtérítését követelheti, továbbá a Üzemeltető egyéb jogi lépések megtételére kényszerül. A honlapon felhasznált hírek, cikkek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, tehát tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
3)
Amennyiben harmadik személy a honlapon található bármilyen, így különösen szövegesés/vagy képi információ(ka)t részben vagy egészben idézni kívánja, ahhoz a Üzemeltető előzetes írásos beleegyezése szükséges. Az engedélyezés nem tekinthető automatikusnak, az valamennyi esetben egyedi elbírálás alá esik, továbbá a Üzemeltető bármikor - így a publikáció bármely lszakaszában - az engedély indokolás nélkül történő visszavonásához való jogát kifejezetten fenntartja.
A Üzemeltető írásos beleegyezésének engedélyezéséhez elengedhetetlenek a következő feltételek megvalósulása:
a harmadik személy által szerkesztett fenti információ, anyag nyilvánosságra hozatala előtt annak a Üzemeltető felé átnézés céljából írásban történő megküldése
A harmadik személy által szerkesztett fenti információ, anyag nyilvánosságra hozatalakor a bármilyen mértékben és módon felhasznált bármilyen, így különösen szöveges és/vagy képi információ szerzője, továbbá „Forrás: www.baross-otthon.hu" feltüntetése
4)
A fent hivatkozott harmadik személy tudomásul veszi, hogy a fentiek be nem tartása esetén a honlapon található, Üzemeltető szellemi tulajdonátképező bármilyen szövegesés/vagy képi információ (ideértve a regisztrált felhasználóknak küldött hírlevél tartalmát is), művének harmadik személy által történő felhasználása esetén,harmadik személy 20.000 Ft/nap/mű díjat utólag köteles a Üzemeltető bankszámlájára történő átutalása útján mint felhasználási díj megfizetni.
5.)
Az oldalon előforduló hirdetések és az oldalon található, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások (linkek) tartalmáért, a tartalom valódiságáért, pontosságáért a Üzemeltető felelősséget nem vállal. A hirdetések közzétételekor a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései, továbbá az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlat teljes mértékben figyelembevételre kerül. Abban az esetben, amennyiben a honlapon előforduló hirdetések és az oldalon található, harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások(linkek) a hatályos jogszabályokat vagy harmadik személy jogait sértik, a Üzemeltetőnek a linket jogában áll a honlapról azonnali hatállyal eltávolítani.
6)
A szolgáltatás tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a honlapon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért,megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a Üzemeltető által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Üzemeltető nem felel. A Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a honlap és az azon rögzítettek felhasználása kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.
7)
A Üzemeltető nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából, adatvesztésből, elérési vagy egyéb okokból eredő károkért.
8.)
Harmadik személy által saját weboldalán a honlapra (vagy bármelyik elemére) mutató link,hiperhivatkozás elhelyezése kizárólag a következő feltételek betartása mellett van lehetőség:
- A weboldalra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelő Weboldal) tartalmaznia kell az
Üzemeltető logóját;

- A linkelő weboldal a logónak megjelenítését nem módosíthatja;
- A link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve
egyéb keretek) használata nem lehetséges;
- A linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető (EMASOFT Stúdió Kft.) javasolja,
vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék
igénybevételét vagy megvásárlását;
- A linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető (Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Baross u. 100.) és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Üzemeltetőről;
- A linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait,vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési, illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.
A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Üzemeltető a linkelő weboldalra mutató link azonnali eltávolítására és a jogsértéssel felmerült kár megtérítésének követelésére jogosult.
9.)
Jelen dokumentumot jövőbeni módosítása esetén Üzemeltető a változásokat a honlapon megfelelően közzéteszi, melyre a Felhasználók és a honlap látogatóinak a figyelmét felhívja.