Bemutatkozás

Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai

Idősek Otthona

  1047 Budapest Baross u. 100.

Bankszámlaszám: 11784009-15490524-00000000                                          

A Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona 1047 Budapest Baross u. 100. központi intézet 2 kihelyezett részleggel, összesen 236 fő ellátását végzi.

 

A részlegek közül a Baross u. 100. alatti központi intézmény kezdte meg elsőként működését.

 

A központi telephely mellett kihelyezett részlegeink működnek a Béla utcában, valamint a Csokonai utcában.

 

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézményekbe budapesti bejelentett lakcímmel rendelkezők nyújthatják be kérelmüket.

Amennyiben  budapesti bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik a kérelmező, a főpolgármester engedélyére van szükség.

 

Idősek otthonában elsősorban az, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Ellátható továbbá az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is, akinek napi 4 órát meghaladó gondozásra van szüksége, valamint ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A Szt. 68/B. § (1) alapján  Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig - gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a Szt. 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

 

Az idősek otthonába való felvétel az elhelyezés iránti kérelemmel indul, amelyet a

Felvételt Előkészítő Csoportnál  (FECS) kell benyújtani.

 

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

Telefonszám: 374-0077

E-mail cím: fecs@budapest.hu